Σε περίπτωση που απαιτούνται εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, το κέντρο φροντίδας «Αγία Κυριακή» συνεργάζεται με τον αξιόπιστο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης «Βιοιατρική».