Το κέντρο φροντίδας «Αγία Κυριακή» επιθυμώντας να προσφέρει στους ενοίκους ποιοτική διατροφή, έχει δημιουργήσει δική του κουζίνα, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων και είναι εξοπλισμένη με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η κουζίνα λειτουργεί σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινήςυπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της επί 25 χρόνια μαγείρισσας του κέντρου.