Το νοσηλευτικό προσωπικό του κέντρου είναι ενεργό και διαθέσιμο καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου, μεριμνώντας για τις καθημερινές ανάγκες των ενοίκων. Έχοντας καθημερινή επαφή και αλληλεπίδραση με τους ασθενείς, το νοσηλευτικό προσωπικό καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης, που είναι ύψιστης σημασίας για την αποτελεσματική παροχή κλινικής βοήθειας.

Πρώτη προτεραιότητα του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί η τήρηση των ιατρικών οδηγιών, όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί ο ασθενής, και των νοσηλευτικών πράξεων που πραγματοποιούνται ως αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας που ακολουθείται. Με σεβασμό στις ανάγκες και την ψυχολογία των ασθενών με υπομονή, το νοσηλευτικό προσωπικό προσφέρει εκτός από νοσηλεία και βοήθεια σε πρακτικό και συναισθηματικό επίπεδο.