Το κέντρο φροντίδας «Αγία Κυριακή» διαθέτει ιατρικό προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει τη συστηματική ιατρική παρακολούθηση των ασθενών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Το ιατρικό προσωπικό του κέντρου αποτελείται από ειδικό νευρολόγο, παθολόγο και καρδιολόγο, οι οποίοι επισκέπτονται τους ασθενείς σε εβδομαδιαία βάση. Οι ιατροί του κέντρου συνεργάζονται με το νοσηλευτικό προσωπικό για την παροχή ποιοτικών και εξατομικευμένων ιατρικών υπηρεσιών. Μελετώντας και αξιολογώντας τον ιατρικό φάκελο του ασθενή, συντάσσοντας πλάνο θεραπείας, παρέχοντας συμβουλευτική, επαναξιολογώντας τη φαρμακευτική αγωγή και συνταγογραφώντας όταν κρίνεται αναγκαίο, οι ασθενείς που έχουν επιλέξει την «Αγία Κυριακή» απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα.