Στην «Αγία Κυριακή» χτίζουμε μια κοινότητα που διαπνέεται από ουσιαστικές σχέσεις εμπιστοσύνης, φιλίας και αίσθησης του «ανήκειν» με στόχο την επίτευξη του «εύ ζήν».

Γι αυτό εστιάζουμε σε 4 βασικές ανθρώπινες αξίες, οι οποίες και αποτελούν τους άξονες γύρω από τους οποίους οργανώνεται η καθημερινότητα της ζωής στην «Αγία Κυριακή»:

Φροντίδα


Πρωταρχικό και βασικότερο μέλημα αποτελεί η ποιοτική φροντίδα των ηλικιωμένων και των ανθρώπων με προβλήματα υγείας. Η εξατομικευμένη φροντίδα εστιάζει στον καθένα ξεχωριστά, με στόχο την εγκαθίδρυση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό μας και τους ενοίκους. Η απαραίτητη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα κινείται όχι μόνο με σκοπό την νοσηλεία, αλλά και την ανακούφιση του πόνου μέσα από μία ολιστική σωματική, διανοητική και ψυχολογική προσέγγιση.

Σεβασμός στον άνθρωπο


Στην «Αγία Κυριακή» αναγνωρίζουμε τον κάθε άνθρωπο ως μοναδική οντότητα με διαφορετική προσωπικότητα, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα και αξίες, σωματικές, νοητικές, κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες. Η ατομικότητα και η αξιοπρέπεια των ενοίκων διαφυλάσσεται και προστατεύεται, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται – στο μέτρο του δυνατού – η ανεξαρτησία, η ελευθερία της επιλογής και η αυτοεξυπηρέτηση των ενοίκων, είτε αυτό αφορά τη διεκπεραίωση προσωπικών υποθέσεων είτε την αντιμετώπιση προσωπικών αναγκών.

Κοινωνικοποίηση


Ξεκινώντας από τις σχέσεις ενοίκων – προσωπικού και συνεχίζοντας στις σχέσεις των ενοίκων μεταξύ τους, χτίζουμε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον, μια ζωντανή και μεταβαλλόμενη κοινότητα. Οι ένοικοι, ως μέλη της κοινότητας μπορούν να βιώσουν την αίσθηση του «ανήκειν» και να ξεδιπλώσουν το χαρακτήρα τους, καλύπτοντας τις βιοψυχοκοινωνικές τους ανάγκες και το προσωπικό να παρέχει τις υπηρεσίες του απρόσκοπτα, εστιάζοντας στην αποστολή του.

Συνεργασία


Συνεργασία

Για την ομαλή μετάβαση από τη ζωή στο σπίτι στη ζωή στην «Αγία Κυριακή», την επιτυχημένη προσαρμογή των ενοίκων, αλλά και την μετέπειτα ψυχολογική τους κατάσταση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα η συνεργασία μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού του κέντρου και των συγγενών ή οικείων προσώπων των ενοίκων. Κομμάτι της φιλοσοφίας μας αποτελεί η συστηματική ενημέρωση για την καθημερινότητα, τις δραστηριότητες, την ψυχολογική και σωματική κατάσταση των ενοίκων, αλλά και η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ενοίκων και των οικείων τους.