Το κέντρο φροντίδας «Αγία Κυριακή» διαθέτει ένα αυτόνομο και πλήρως εξοπλισμένο εξεταστήριο, όπου οι ασθενείς μπορούν, διατηρώντας την ιδιωτικότητα τους, να παρακολουθούνται από τους ιατρούς του κέντρου και να συζητούν για την πορεία της υγείας τους.

Στους χώρους του εξεταστηρίου οι ένοικοι μπορούν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων εντός του κέντρου «Αγία Κυριακή». Το εργαστήριο του κέντρου διαθέτει όλο τον απαραίτητοεξοπλισμό και την εξειδίκευση, ώστε να διεκπεραιώνει όλες οι εξετάσεις που συνταγογραφούνται από τους νοσοκομειακούς γιατρούς.