Στην «Αγία Κυριακή» πρεσβεύουμε την ιδέα ότι η διοίκηση και το προσωπικό του κέντρου, μαζί με τους ηλικιωμένους και τους οικείους τους, ανήκουν στην ίδια ομάδα. Η ομάδα αυτή επικοινωνεί και συνδιαλλάσσεται με μοναδικό στόχο το «εύ ζήν» όσων διαμένουν στις εγκαταστάσεις της.

Γι αυτό και το προσωπικό της «Αγία Κυριακή» αποτελείται από πεπειραμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων, που θέτουν ως πρωταρχικό στόχο της εργασίας τους την προσφορά της φροντίδας, των γνώσεων και της εμπειρίας τους.